Lirik Pupuh Gurisa Lengkap Dengan Guru Lagu dan Guru Wilangan - Pemulakuy

Halaman

    Social Items

Lirik-Pupuh-Gurisa-Lengkap-Dengan-Guru-Lagu-dan-Guru-Wilangan

Assalamualaikum,abi didieu bade masihan terang lirik pupuh Gurisa,guru wilangan sareng guru laguna.
Langsung wae kana materina.

Guru Wilangan adalah jumlah suku kata disetiap 1 padalisan(1 baris)
Guru Lagu adalah suara vokal di akhir baris. Vokalnya ialah a,i,u,e,o.

Lirik Pupuh Gurisa


Watekna pangangguran, tamba kesel, pikalucueun.

1. Ha yang teu ing geu ra beu rang (8-a) ----> 8 adalah jumlah guru wilangan dan a adalah guru lagu
2. geus beu rang rek ka Su me dang (8-a)
----> 8 adalah jumlah guru wilangan dan a adalah guru lagu
3. Na gih ka nu bo ga hu tang (8-a)
----> 8 adalah jumlah guru wilangan dan a adalah guru lagu
4. mun meu nang rek meu li so ang (8-a)
----> 8 adalah jumlah guru wilangan dan a adalah guru lagu
5. Ta pi na jan hen teu meu nang (8-a)
----> 8 adalah jumlah guru wilangan dan a adalah guru lagu
6. teu rek bu ru bu ru mu lang (8-a)
----> 8 adalah jumlah guru wilangan dan a adalah guru lagu
7. rek tu luy gu gu ru nem bang (8-a)
----> 8 adalah jumlah guru wilangan dan a adalah guru lagu
8. jeung di a jar na beuh gam bang (8-a)
----> 8 adalah jumlah guru wilangan dan a adalah guru lagu


Terimakasih semoga bermanfaat.
Salam Pemula
Wassalam


Lirik Pupuh Gurisa Lengkap Dengan Guru Lagu dan Guru Wilangan

Lirik-Pupuh-Gurisa-Lengkap-Dengan-Guru-Lagu-dan-Guru-Wilangan

Assalamualaikum,abi didieu bade masihan terang lirik pupuh Gurisa,guru wilangan sareng guru laguna.
Langsung wae kana materina.

Guru Wilangan adalah jumlah suku kata disetiap 1 padalisan(1 baris)
Guru Lagu adalah suara vokal di akhir baris. Vokalnya ialah a,i,u,e,o.

Lirik Pupuh Gurisa


Watekna pangangguran, tamba kesel, pikalucueun.

1. Ha yang teu ing geu ra beu rang (8-a) ----> 8 adalah jumlah guru wilangan dan a adalah guru lagu
2. geus beu rang rek ka Su me dang (8-a)
----> 8 adalah jumlah guru wilangan dan a adalah guru lagu
3. Na gih ka nu bo ga hu tang (8-a)
----> 8 adalah jumlah guru wilangan dan a adalah guru lagu
4. mun meu nang rek meu li so ang (8-a)
----> 8 adalah jumlah guru wilangan dan a adalah guru lagu
5. Ta pi na jan hen teu meu nang (8-a)
----> 8 adalah jumlah guru wilangan dan a adalah guru lagu
6. teu rek bu ru bu ru mu lang (8-a)
----> 8 adalah jumlah guru wilangan dan a adalah guru lagu
7. rek tu luy gu gu ru nem bang (8-a)
----> 8 adalah jumlah guru wilangan dan a adalah guru lagu
8. jeung di a jar na beuh gam bang (8-a)
----> 8 adalah jumlah guru wilangan dan a adalah guru lagu


Terimakasih semoga bermanfaat.
Salam Pemula
Wassalam


No comments: